Organisatie

In 1964 was er eerst de Capelse Ponyclub. Deze vereniging werd 16 maart 1970 omgedoopt tot de club die het nu is: de Capelse Rij- en Jacht Vereniging (CRJV).

Bij een ruitersportvereniging hoort een logo. Het logo stelt twee groepen ruiters te paard in een aaneengesloten kring voor, wat de saamhorigheid symboliseert. De jeugd aan de binnenkant, de volwassenen daar beschermend omheen.

Het bestuur van de CRJV heeft tot taak om alle activiteiten van de vereniging te organiseren.

Bestuursleden en commissieleden dragen zorg voor de algehele organisatie, een ordelijk wedstrijdverloop, de ontvangst van wedstrijdjury’s die van buiten komen, voor de uitslag van de wedstrijd en voor de uitreiking van de prijzen.

Wie doet nu wat binnen de vereniging?

Voorzitter
logocrjv

Marja de Meij
Penningmeester
logocrjv

Fenna Ruigrok
Secretaris
logocrjv

Jessica Sitanala
Materiaalbeheer

-
KNHS
KNHS_logo_new

Dymphie Woudenberg & Ilona Andeweg
Ledenadministratie
logocrjv

Fenna Ruigrok
Algemeen Lid
logocrjv

Jolanda Gerritsen